ivm vakantie zijn wij week 31 en week 32 gesloten! Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Copyright & Disclaimer

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over Schellevis® B.V., haar producten en de toepassingsmogelijkheden die het biedt. Deze informatie is niet bedoeld als technisch advies of instructie over hoe Schellevis gevoerde producten op specifieke projecten gebruikt kunnen worden. Neem hiervoor contact met ons op of met een van onze partners.

Schellevis® besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie op deze website. Schellevis® doet echter geen uitspraken of geeft geen garanties af over de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie en merkt op dat deze achterhaald, aangepast of ingekort kan zijn. Schellevis® sluit elke aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook – direct of indirect - als gevolg van of verband houdende met onjuistheden of onvolledigheden van de op deze website aangeboden informatie. Schellevis® is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek en het gebruik van deze website, waaronder begrepen schade als gevolg van virussen en andere cybercrime, alsmede de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen.

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, is Schellevis® niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de privacybescherming op deze sites.

Eigendom:

Schellevis® heeft het recht om onaangekondigd informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen.

Schellevis® bezit alle intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, over te nemen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Ook het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schellevis® niet toegestaan.

Schellevis® maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze website bezoekt. Om onze website optimaal te laten functioneren en om de voor jou relevante content te tonen maken we gebruik van cookies. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Meer informatie over cookies vind je in onze privacy & cookie policy.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen